Αρχική

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Δήμου Θέρμου:

«Να σπουδάζετε και εσείς, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον ημπορείτε. Και αν δεν εμάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μανθάνουν τα ελληνικά…

Κοσμάς ο Αιτωλός

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μία πολύπλοκη πολυσύνθετη και πολυδιάστατη έννοια και κυρίως περιλαμβάνει το Βιο-φυσικό περιβάλλον, το οποίο συγκροτείται από τα φυσικά συστήματα και το Ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως αυτό έχει δημιουργηθεί και διαμορφωθεί από την παρέμβαση του ανθρώπου και από το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του. Οι παράμετροι αυτοί του περιβάλλοντος βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αντιλαμβάνεται το Περιβάλλον ως συνολικό περιβάλλον με τη συστημική και σφαιρική του θεώρηση, το οποίο συνεχώς διαμορφώνεται και μεταβάλλεται από την αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και άλλων συστημάτων

Η Παιδαγωγική Ομάδα

kpe-thermou-OMADA

Νικόλαος Καρανταλής

 Υπεύθυνος ΚΠΕ

Ευάγγελος Καράνης     

Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ

Φώτιος Αγγελόπουλος

Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ