Έρευνα αγοράς (μειοδοτικός διαγωνισμός) κάλυψης διαμονής, εστίασης και σάντουϊτς σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες του ΚΠΕ Θέρμου

Το ΚΠΕ Θέρμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2, διοργανώνει έρευνα αγοράς (μειοδοτικό διαγωνισμό) για την φιλοξενία, εστίαση και παροχής σάντουιτς και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή γευμάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις του Κέντρου από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως 31 Δεκεμβρίου του 2018.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΚΠΕ Θέρμου στο Μέγα Δένδρο μέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 στην έδρα του ΚΠΕ, από επιτροπή που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΠΕ. Όποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί, μπορεί να παραβρεθεί στη σχετική διαδικασία.

 

Πρόσκληση για σίτιση πατήστε εδώ (doc)

Έντυπο προσφοράς για σίτιση πατήστε εδώ (doc)

Πρόσκληση για διαμονή πατήστε εδώ (doc)

Έντυπο προσφοράς για διαμονή πατήστε εδώ (doc)

Πρόσκληση για σάντουϊτς πατήστε εδώ (doc)

Έντυπο προσφοράς για σάντουϊτς πατήστε εδώ (doc)