ΕΞΕ – 21124 – 2022 – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμου