ΕΥΗΝΟΣ 3ΗΜΕΡΟ

ΚΠΕ  ΘΕΡΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΕΥΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ»

Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Ημέρα πρώτη

12.00: Άφιξη –Πρώτη ξενάγηση στο Θέρμο.

 

14:00: Υποδοχή  στον ξενώνα – τακτοποίηση ατομικών ειδών –ξεκούραση.

 

17:00: Μετάβαση στο ΚΠΕ  Θέρμου στο  Μέγα Δέντρο

 • Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κοσμά του Αιτωλού
 • Παρουσίαση του ΚΠΕ (Προβολή με Videοprojector)
 • Πρώτη ενημέρωση για το πρόγραμμα
 • Συγκρότηση ομάδων- γνωριμία- ανάλυση ρόλων
 • Παραλαβή φυλλαδίων, υλικών

 

20:30: Ελεύθερος χρόνος.

 

 

Ημέρα δεύτερη

8:00:  Πρωινό

 

09:00 Αναχώρηση για τον Εύηνο ποταμό

 

 • Ενημέρωση για τις δραστηριότητες
 • Κανόνες ασφάλειας

 

 

 

1000: Εφαρμογή του προγράμματος στο πεδίο:

 • Έλεγχος ποιότητας νερού (βιοδείκτες-συλλογή βενθικών μακροασπόνδυλων)
 • Μέτρηση ταχύτητας νερού
 • Χημικές αναλύσεις
 • Παιχνίδια στο ποτάμι
 • Συμπλήρωση φύλλων εργασίας

 

14:00: Aναχώρηση για Θέρμο:

 • Ελεύθερος χρόνος

 

17:00: Εργασία σε ομάδες στον ξενώνα:

 • Προετοιμασία υλικού για δημιουργία παραδοτέου υλικού και παρουσίασης

 

20:00: Ελεύθερος χρόνος.

 

Ημέρα Τρίτη

8:00: Πρωινό

 

9:00 Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο

 

10:00: Εργασία στους χώρους του ΚΠΕ:

 • Εργαστήριο χημείας γνωριμία και εξέταση δειγμάτων πεδίου με μικροσκόπια, στερεοσκόπια.
 • Δημιουργία τελικού υλικού από τις ομάδες στα εργαστήρια του ΚΠΕ.

 

12:00: Τελική  κοινή συνεδρίαση:

 • Παρουσίαση του Προγράμματος
 • Αξιολόγηση

 

14:00 Αναχώρηση