Ολοκλήρωση Διήμερου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Θέρμου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Θέρμου με τίτλο: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Διαχείριση Υγρών Απoβλήτων»,  για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου του 2016 σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και τον Δήμο Θέρμου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Θέρμου.

Στο Σεμινάριο μελετήθηκαν βασικές έννοιες και αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία καθώς και μεθοδολογικά ζητήματα για την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στον ευτροφισμό υδάτινων οικοσυστημάτων και τη διαχείριση υγρών αποβλήτων. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αφορούσαν την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στην σχολική τάξη.

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 50 εκπαιδευτικοί  αλλά και  πολλοί συμμετέχοντες από πολλές περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Θέρμου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου όπως: Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και τον Δήμο Θέρμου, τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες. Επίσης δεσμευόμαστε για τη συνέχιση παρόμοιων δράσεων συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης του τόπου μας.