Προγράμματα ΚΠΕ Θέρμου

 

H Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου σας ενημερώνει, ότι τα προγράμματα που υλοποιούμε για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι τα εξής:

Α’ ΜΟNΟΗΜΕΡΑ:

Β’ ΠΟΛΥΗΜΕΡΑ:

  • Εύηνος ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου.

2ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 3ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Λίμνη Τριχωνίδα: Για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της.

2ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 3ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Μονοπάτια με θέα την Τριχωνίδα – Νερόμυλοι.

2ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   3ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: Ερευνώ και Ανακαλύπτω / Μικρός Αρχαιολόγος.

 2ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   3ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Δάσος: περπατώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω.

2ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   3ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο επίσκεψης καθώς και την κάτοψη του ξενώνα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΞΕΝΩΝΑ

Για τα πολυήμερα προγράμματα στο ΚΠΕ Θέρμου επαναλειτουργεί ο ξενώνας όπου θα φιλοξενούνται δωρεάν μαθητικές ομάδες με τριάντα μαθητές και μέχρι τρεις συνοδούς.