Προγράμματα ΚΠΕ Θέρμου

 

H Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου σας ενημερώνει, ότι τα προγράμματα που υλοποιούμε για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι τα εξής:

Α’ ΜΟNΟΗΜΕΡΑ:

  • Σκίουρος ο μικρός ήρωας του δάσους. (για μαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού).

Β’ ΠΟΛΥΗΜΕΡΑ:

  • Εύηνος ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου.

2ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 3ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  • Λίμνη Τριχωνίδα: Για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της.

2ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 3ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Για τα πολυήμερα προγράμματα στο ΚΠΕ Θέρμου επαναλειτουργεί ο ξενώνας όπου θα φιλοξενούνται δωρεάν μαθητικές ομάδες με τριάντα μαθητές και μέχρι τρεις συνοδούς.