Πρόσκληση στα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΠΕ Θέρμου έως τον Δεκέμβριο του 2018.»

Το Κ.Π.Ε. Θέρμου απευθύνει πρόσκληση τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), σύμφωνα με την εγκύκλιο 205575/Δ1/24-11-2017 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα προγράμματα του κέντρου μας έως και τον Δεκέμβριο του 2018.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο προτεραιότητα έχουν οι σχολικές μονάδες της Περιφέρειας τους και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το ΚΠΕ. Οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεννόηση με τα ΚΠΕ της Περιφέρειας  μπορούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να αποστέλλουν κατάσταση με τα σχολεία, ώστε τα ΚΠΕ να προγραμματίσουν έγκαιρα την επίσκεψη τους.

Αργότερα και μετά από σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα ακολουθήσει και δεύτερη περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων, από τον Ιανουάριο 2019 έως τον Ιούνιο 2019. Στη δεύτερη περίοδο προτεραιότητα θα δοθεί σε σχολικές ομάδες και από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της εμβέλειας του Κ.Π.Ε. Θέρμου.

Το ΚΠΕ Θέρμου υλοποιεί μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα. Το κέντρο μας παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας στον ξενώνα του για τις περιβαλλοντικές ομάδες που θα συμμετέχουν σε πολυήμερο πρόγραμμα (έως 30 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς). Για τα πολυήμερα προγράμματα το ΚΠΕ Θέρμου προτίθεται να παρέχει ένα γεύμα και ένα σάντουϊτς, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Τα προγράμματά μας και οδηγίες για την υλοποίησή τους μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας: www.kpe-thermou.gr

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα σχολεία να αποστείλουν τις αιτήσεις τους (ακολουθεί φόρμα αίτησης) στους Υπευθύνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Δ/νσεων έως την Τετάρτη 10/10/2018 και οι Υπεύθυνοι να κοινοποιήσουν όλες τις αιτήσεις στο ΚΠΕ Θέρμου με αξιολογική σειρά έως την Παρασκευή 12/10/2018 με mail ( kpetherm@gmail.com ), για τον έγκαιρο προγραμματισμό της επίσκεψης από το ΚΠΕ.

Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Θέρμου από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι σχολικές ομάδες είναι:

  1. «Λίμνη Τριχωνίδα: για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  2. «Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  3. «Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα-Νερόμυλοι» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  4. «Δάσος – Περπατώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  5. «Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: ερευνώ και ανακαλύπτω/ο μικρός αρχαιολόγος» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  6. «Σκίουρος ο μικρός ήρωας του δάσους» για μαθητές, προσχολικής ηλικίας και του Δημοτικού.

Η ημερομηνία επίσκεψης θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Κ.Π.Ε. με το κάθε σχολείο.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

http://www.kpe-thermou.gr/wp-content/uploads/2018/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.docx