Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Θέρμου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Θέρμου, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση δια ζώσης εκπαιδευτικών δράσεων με σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, βάσει του ΦΕΚ B΄4187/10.09.2021, για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022.

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα έως τον Ιανουάριο του 2022, να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kpetherm@gmail.com και στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την Τρίτη 16 Νοέμβρη 2021. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι διάρκειας 3-4 διδακτικών ωρών και θα διεξάγονται εξ ολοκλήρου σε εξωτερικούς χώρους, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και όλων όσων προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες και τις επισκέψεις τους σε χώρους εκτός σχολικής μονάδας διασφαλίζοντας τη μη ανάμιξη διαφορετικών σχολικών τμημάτων.. Την ευθύνη της τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων θα έχουν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί

Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Θέρμου που θα υλοποιηθούν και  μπορούν να επιλέξουν οι σχολικές ομάδες είναι:

  1. «Λίμνη Τριχωνίδα: για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  2. «Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  3. «Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα-Νερόμυλοι» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  4. «Δάσος – Περπατώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  5. «Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: ερευνώ και ανακαλύπτω/ο μικρός αρχαιολόγος» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  6. «Σκίουρος ο μικρός ήρωας του δάσους» για μαθητές, προσχολικής ηλικίας και του Δημοτικού.

Τα προγράμματά μας και οδηγίες για την υλοποίησή τους μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας: www.kpe-thermou.gr

Η ημερομηνία υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Θέρμου με τις σχολικές μονάδες και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σχετικά με τον προγραμματισμό των επισκέψεων, λόγω covid-19, τα σχολεία θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΠΕ.Α/Κ.Π.Ε. Οι επισκέψεις των σχολείων θα γίνουν χωρίς καμία δαπάνη εκ μέρους του Κ.Ε.ΠΕ.Α/Κ.Π.Ε., εκτός κι αν υπάρξει διαφορετική οδηγία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Θέρμου θα απευθύνει εκ νέου πρόσκληση στις σχολικές μονάδες για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.