Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμου (Οκτώβρης – Δεκέμβριος 2023)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Θέρμου προγραμματίζει την υλοποίηση δια ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμου που θα υλοποιηθούν δια ζώσης αυτή την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023 είναι:

  1.  «Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα-Νερόμυλοι» για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  2. «Δάσος – Περπατώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω» για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  3. «Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: ερευνώ και ανακαλύπτω/ο μικρός αρχαιολόγος» για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  4. «Λίμνη Τριχωνίδα: για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  5. «Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Όλα τα προγράμματά μας είναι μονοήμερα ή διήμερα. Αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίησή τους μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα μας: www.kpe-thermou.gr

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, να υποβάλουν την αίτησή τους (επισυνάπτεται) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kpetherm@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023. Ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητριών/ών στο πρόγραµµα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) άτοµα

Η ημερομηνία υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμου με τις σχολικές μονάδες και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους/τις μαθητές/τριές τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμου θα απευθύνει εκ νέου πρόσκληση στις σχολικές μονάδες για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα