Το Κέντρο

Το κτίριο του ΚΠΕ στο Θέρμο

Ο Ξενώνας του ΚΠΕ στο Θέρμο

ΚΑΤΟΨΗ ΞΕΝΩΝΑ