ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 2ΜΕΡΟ

ΚΠΕ  ΘΕΡΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Λίμνη Tριχωνίδα

‘Για μια αειφορική διαχείρηση του υδάτινου δυναμικού της

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Ημέρα πρώτη

 

12.00: Άφιξη – Πρώτη ξενάγηση στο Θέρμο.

 

14:00: Υποδοχή  στον ξενώνα – τακτοποίηση ατομικών ειδών – ξεκούραση.

 

17:00: Μετάβαση στο ΚΠΕ  Θέρμου στο  Μέγα Δέντρο

 

 • Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κοσμά του Αιτωλού
 • Παρουσίαση του ΚΠΕ (Προβολή με Videοprojector)
 • Πρώτη ενημέρωση για το πρόγραμμα
 • Συγκρότηση ομάδων- γνωριμία- ανάλυση ρόλων
 • Παραλαβή φυλλαδίων, υλικών

20:30: Ελεύθερος χρόνος.

 

 

 

 

 

 

 

Ημέρα δεύτερη

 

8:00:  Πρωινό

 

8:30: Αναχώρηση για τη λίμνη Τριχωνίδα

 • Ενημέρωση για τις δραστηριότητες
 • Κανόνες ασφάλειας

 

09:00 Άφιξη στο πεδίο μελέτης:

 • Μετρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού
 • Λεκάνη απορροής της λίμνης
 • Καταχώρηση μετρήσεων και παρατηρήσεων σε φύλλα εργασίας
 • Παρατηρήσεις υδρόβιων πουλιών με κυάλια
 • Συζητήσεις με κατοίκους ή φορείς της περιοχής
 • Ομαδικά παιχνίδια ρόλων

 

11:30: Επιστροφή στους χώρους του ΚΠΕ:

 

 • Εργαστήριο χημείας γνωριμία και εξέταση δειγμάτων πεδίου με μικροσκόπια, στερεοσκόπια.
 • Δημιουργία τελικού υλικού από τις ομάδες στα εργαστήρια του ΚΠΕ.

 

13:00: Τελική κοινή συνεδρίαση:

 

 • Παρουσίαση του Προγράμματος
 • Αξιολόγηση

 

14:00 Αναχώρηση