ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 3ΗΜΕΡΟ

ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ

‘Λίμνη Tριχωνίδα

Για μια αειφορική διαχείρηση του υδάτινου δυναμικού της’

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Ημέρα πρώτη

 

12:00 Άφιξη στο Θέρμο, ξενάγηση, τακτοποίηση στον ξενώνα.

 

17:00 Μετάβαση στο Μέγα Δένδρο στα εργαστήρια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου

 

o   Γενική παρουσίαση του κέντρου

 • Εισαγωγή στην υλοποίηση του προγράμματος
 • Συζήτηση για το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος
 • Εξοικείωση με τα όργανα μετρήσεων, παρατήρησης και κατασκευών

o   Συγκρότηση ομάδων εργασίας

 

20.30 Ελεύθερος χρόνος.

 

Ημέρα δεύτερη

 
8:00 Πρωϊνό
 
09:00 Αναχώρηση για τη λίμνη Τριχωνίδα.

 

9:30 Άφιξη στο πεδίο μελέτης:

 

 • Μετρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού
 • Λεκάνη απορροής της λίμνης
 • Καταχώρηση μετρήσεων και παρατηρήσεων σε φύλλα εργασίας
 • Παρατηρήσεις υδρόβιων πουλιών με κυάλια
 • Συζητήσεις με κατοίκους ή φορείς της περιοχής
 • Ομαδικά παιχνίδια  ρόλων

 

13:30 Αναχώρηση για Θέρμο

 • Ξεκούραση

 

17:30 Εργασία σε ομάδες στον ξενώνα:

 • Προετοιμασία υλικού για δημιουργία παραδοτέου υλικού και παρουσίασης

 

20:30 Ξεκούραση

 

Ημέρα τρίτη

 

8:00 Πρωϊνό

 
9:00 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου
 
10:00 Εργασία στους χώρους του ΚΠΕ:

 

 • Εργαστήριο χημείας γνωριμία και εξέταση δειγμάτων πεδίου με μικροσκόπια, στερεοσκόπια.
 • Δημιουργία τελικού υλικού από τις ομάδες στα εργαστήρια του ΚΠΕ.

 

12:00 Τελική κοινή συνεδρίαση:

 

 • Παρουσίαση του Προγράμματος
 • Αξιολόγηση

 

14:00 Αναχώρηση