ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΑ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε ΘΕΡΜΟΥ.

• Σκοπός της επίσκεψης στο ΚΠΕ είναι η προκαταρκτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, μέσω βιωματικών εργαστηρίων, στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.

• Κατά την διάρκεια του προγράμματος προσφέρεται με δαπάνες του ΚΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σάντουιτς και νερό.

• Η μετακίνηση από και προς το Κ.Π.Ε καλύπτεται από τους μαθητές.

• Το λεωφορείο που θα μεταφέρει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στο Κ.Π.Ε χρειάζεται να παραμείνει κατά τη διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να μεταφέρει τους μαθητές από το Κ.Π.Ε. στο πεδίο και αντίστροφα.

• Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

• Παρακαλούμε κατά την επίσκεψή σας στο ΚΠΕ να είστε εφοδιασμένοι με τα παρακάτω:
1) αντίγραφο της έγκρισης μετακίνησης του σχολείου από την Διεύθυνση ή την Περιφέρεια,
2) καταστάσεις με τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και τα στοιχεία των επιμορφούμενων συνοδών εκπαιδευτικών, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον διευθυντή του σχολείου (σας επισυνάπτουμε το αντίστοιχο έγγραφο) και
3) θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού του σχολείου που αφορά στην επίσκεψη στο Κ.Π.Ε.

• Παρακαλούμε να γίνει κατανοητό στους μαθητές (με ευθύνη των εκπαιδευτικών) που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όχι εκδρομή, και οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια να αποκλείσουμε τη διάσταση της ψυχαγωγίας και του παιχνιδιού, όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος.

• Η προετοιμασία των παιδιών πριν την επίσκεψη στο Κέντρο κρίνεται απαραίτητη και θα πρέπει να σχετίζεται με τη συνέπεια στο Πρόγραμμα και την υπευθυνότητα όσον αφορά τους χώρους και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με την εφαρμογή βασικών κανόνων λειτουργίας ομάδας και συνεργασίας, με το σεβασμό στον άνθρωπο και την προσωπικότητά του και προπάντων με την ανάγκη προσοχής για την ασφαλή πραγματοποίηση του Προγράμματος.

• Αν κάποιο σχολείο ακυρώσει την επίσκεψή του για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να μας ενημερώσει άμεσα τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες νωρίτερα τηλεφωνικώς και εγγράφως με email (kpetherm@gmail.com) προκειμένου να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό σχολείο.

• Άτομα που δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα (σύζυγοι, παιδιά των συνοδών κλπ) δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες.

• Όλοι να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα ρούχα και υποδήματα (ζεστά και άνετα) για δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Σας ευχόμαστε καλή προετοιμασία και καλή αντάμωση.

Η Παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε Θέρμου.