1ΗΜΕΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

΄΄ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ΄΄.

 

09:15-09:30     Υποδοχή των μαθητών.

Γνωριμία με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Προσανατολισμός του θέματος.

Χωρισμός σε ομάδες.

 

09:30-10:45     Διαδραστική παρουσίαση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος.

 

10:45-11:00     Διάλειμμα

 

11:00-11:20     Μετάβαση στο Αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου.

 

11:20-12:45     Βιωματική επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο (μελέτη εκθεμάτων, φύλλα εργασιών, αρχαιοελληνικά παιχνίδια, πειραματική ανασκαφή).

 

12:45-13:00     Επιστροφή στο ΚΠΕ.

 

13:00-14:00     Παρουσίαση των εργασιών από τις ομάδες.

Αξιολόγηση του προγράμματος.

 

14:00               Αναχώρηση μαθητών.