«Έρευνα αγοράς (μειοδοτικός διαγωνισμός) κάλυψης διαμονής, εστίασης, σάντουϊτς, χαρτικά είδη, μελάνια εκτυπωτών και καθαριστικά για τις ανάγκες του ΚΠΕ Θέρμου».

Το ΚΠΕ Θέρμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2, διοργανώνει έρευνα αγοράς (μειοδοτικό διαγωνισμό) για την φιλοξενία, εστίαση και παροχής σάντουιτς, χαρτικά είδη, μελάνια εκτυπωτών και καθαριστικά προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή γευμάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις του Κέντρου από 28η Φεβρουαρίου του 2019 έως τις 30 Ιουνίου του 2019.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΚΠΕ Θέρμου στο Μέγα Δένδρο μέχρι την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 στην έδρα του ΚΠΕ, από επιτροπή που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΠΕ. Όποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί, μπορεί να παραβρεθεί στη σχετική διαδικασία.

Πρόσκληση για σίτιση

Έντυπο σίτισης

Πρόσκληση για διαμονή

Έντυπο διαμονής

Πρόσκληση για σάντουϊτς

Έντυπο σάντουϊτς

Πρόσκληση προσφοράς για χαρτικά και γραφική ύλη

Πρόσκληση προσφοράς για υλικά καθαρισμού

Πρόσκληση προσφοράς για μελάνια εκτυπωτών