ΕΥΗΝΟΣ 2ΗΜΕΡΟ

ΚΠΕ  ΘΕΡΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΕΥΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ»

Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Ημέρα πρώτη

 

12.00: Άφιξη – Πρώτη ξενάγηση στο Θέρμο.

 

14:00: Υποδοχή  στον ξενώνα – τακτοποίηση ατομικών ειδών – ξεκούραση.

 

17:00: Μετάβαση στο ΚΠΕ  Θέρμου στο  Μέγα Δέντρο

 

 • Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κοσμά του Αιτωλού
 • Παρουσίαση του ΚΠΕ (Προβολή με Videοprojector)
 • Πρώτη ενημέρωση για το πρόγραμμα
 • Συγκρότηση ομάδων- γνωριμία- ανάλυση ρόλων
 • Παραλαβή φυλλαδίων, υλικών

 

 

20:30: Ελεύθερος χρόνος.

 

 

Ημέρα δεύτερη

 

8:00:  Πρωινό

 

08:30 Αναχώρηση για τον Εύηνο ποταμό

 

 • Ενημέρωση για τις δραστηριότητες
 • Κανόνες ασφάλειας

 

10:00: Εφαρμογή του προγράμματος στο πεδίο:

 

 • Έλεγχος ποιότητας νερού (βιοδείκτες – συλλογή βενθικών μακροασπόνδυλων)
 • Μέτρηση ταχύτητας νερού
 • Χημικές αναλύσεις
 • Παιχνίδια στο ποτάμι
 • Συμπλήρωση φύλλων εργασίας

 

11:30: Επιστροφή στους χώρους του ΚΠΕ:

 

 • Εργαστήριο χημείας γνωριμία και εξέταση δειγμάτων πεδίου με μικροσκόπια, στερεοσκόπια.
 • Δημιουργία τελικού υλικού από τις ομάδες στα εργαστήρια του ΚΠΕ.

 

13:00: Τελική κοινή συνεδρίαση:

 

 • Παρουσίαση του Προγράμματος
 • Αξιολόγηση

 

14:00 Αναχώρηση