“ΟΛΟΙ μαζί για την Τριχωνίδα”

Η Παιδαγωγική Ομάδα του  ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Θέρμου συμμετείχε στην διήμερη δράση “ΟΛΟΙ μαζί για την Τριχωνίδα” που διοργάνωσε το ΙΔΕΑΠΘ (Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου)  σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμου στις 28 και 29 Μαΐου του 2022.