Προγράμματα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Θέρμου

Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα που υλοποιεί το κέντρο μας. 

Όλα τα προγράμματά μας είναι βιωματικά.

Το χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων είναι ευέλικτο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας.

  • Εύηνος ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου.

Μονοήμερο       Διήμερο       Τριήμερο 

  • Λίμνη Τριχωνίδα: Για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της.

Μονοήμερο       Διήμερο       Τριήμερο 

  • Μονοπάτια με θέα την Τριχωνίδα – Νερόμυλοι.

Μονοήμερο       Διήμερο       Τριήμερο 

  • Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: Ερευνώ και Ανακαλύπτω / Μικρός Αρχαιολόγος. 

Μονοήμερο       Διήμερο       Τριήμερο 

  • Δάσος: περπατώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω.

Μονοήμερο       Διήμερο       Τριήμερο 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Αριθμός Μητρώου)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ