«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.»

 

Το ΚΠΕ Θέρμου σε συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, προγραμματίζει διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία με θέμα:

«Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Διαχείριση Υγρών Απoβλήτων».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις Εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Θέρμου και τη δεύτερη ημέρα στα πεδία δραστηριοτήτων:

  • Λίμνη Τριχωνίδα (θέση Δογρή)
  • Εργαστήρια του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).

Ο χρόνος υλοποίησης της Διημερίδας θα είναι η Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου του 2016.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, εκ των οποίων οι 25 θα προέρχονται από την Α/βάθμια και οι άλλοι 25 από τη Β/θμια. Προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν αντίστοιχο σεμινάριο, ενώ από τους υπόλοιπους θα προηγηθούν εκείνοι που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν αναλάβει την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

Μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Οι συνάδελφοι που θα προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές του νομού θα μπορούν να φιλοξενηθούν στον ξενώνα του ΚΠΕ. Μπορούν να φιλοξενηθούν έως 20 εκπαιδευτικοί σε δωμάτια με διπλά κρεβάτια (πάνω-κάτω) και θα πρέπει να έχουν μαζί τους σεντόνια, πετσέτες και μαξιλαροθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες για τον ξενώνα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κέντρου www.kpe-thermou.gr .

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αφορούν στην υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στην τάξη τόσο σε θεσμικό πλαίσιο όσο και σε πρακτικό με έμφαση στην απόκτηση διδακτικής μεθοδολογίας θεωρητικής και βιωματικής. Με την ολοκλήρωση της διήμερης επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς το πρόγραμμα θα λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης και θα εγγραφούν στο μητρώο επιμορφωμένων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση που τηρείται στο κέντρο.

Χρηματοδότηση:

Οι δαπάνες του σεμιναρίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΔΕ-Υ που υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αφορά στο ΚΠΕ Θέρμου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2.

Ειδικότερα θα καλυφθούν:

Τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων (ένα γεύμα καφέδες-βουτήματα την πρώτη ημέρα και ένα σάντουϊτς τη δεύτερη ημέρα).

Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

 

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής μελών Π.Ο. των ΚΠΕ που θα συμμετάσχουν ως εισηγητές ή συντονιστές εργαστηρίων θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων ΤΔΕ-Υ.

Δομή του Σεμιναρίου:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ: 16:30-21:30

Θεωρητικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον.

Νομοθεσία και διοικητική διαδικασία.

Ευτροφισμός και υδάτινα οικοσυστήματα.

Περιβαλλοντικές έννοιες.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ:

Επίσκεψη στο πεδίο

  • Βιωματικές δραστηριότητες στο πεδίο και παράλληλα εργαστήρια λίμνη Τριχωνίδα στη θέση Δογρή (ώρες: 09:00-12:00)

 

  • Βιωματικές δράσεις (διαχείριση υγρών αποβλήτων) στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Αγρίνιο (ώρες 13:00-17:00).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου και τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. www.kpe-thermou.gr

Αιτήσεις Συμμετοχής Εκπ/κών:

Οι Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν, μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016, ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στα email:

renoschris@gmail.com (κ. Ρένο Χριστοδουλίδη – Β/θμια)

thtsilikas@sch.gr  (κ. Θεόδωρο Τσιλίκα – Α/θμια).

Οι Υπεύθυνoι Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να αποστείλουν στο ΚΠΕ Θέρμου μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου  2016 τους ταξινομημένους πίνακες.

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Π.Ο. του ΚΠΕ Θέρμου στο τηλέφωνο: 26440-24032 ή από τους υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων στα τηλέφωνα 26310-50065 (κ. Ρένο Χριστοδουλίδη – Β/θμια), 26310-50280 (κ. Θεόδωρο Τσιλίκα – Α/θμια).

 

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής του σεμιναρίου.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Σύγχρονες espaΔιδακτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Διαχείριση Υγρών Απoβλήτων».

Δια μέσου των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (όχι απευθείας στο ΚΠΕ)