ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ 2015-2016

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΣΥΝΟΛΟ
1 3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 13/10/2015 ΕΥΗΝΟΣ 14 15 29 1 2 3
2 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 14/10/2015 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 28 49 77 4 3 7
3 21ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15/10/2015 ΕΥΗΝΟΣ 26 20 46 2 0 2
4 ΔΗΜ.ΣΧ.ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 22/10/2015 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 60 45 105 6 6 12
5 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 10/11/2015 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 28 26 54 3 6 9
6 6/ΘΕΣΙΟ 7ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 21/1/2016 ΕΥΗΝΟΣ 17 12 29 1 1 2
7 6/ΘΕΣΙΟ Δ.ΣΧ.ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ  16/2/2016 16/2/2016 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 40 29 69 2 8 10
8 Δ.Σ. ΝΗΠ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ 19/2/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 30 23 53 4 6 10
9 Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 23/2/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 25 26 51 3 5 8
10 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10/3/2016 ΕΥΗΝΟΣ 19 20 39 0 2 2
11 6/ΣΙΟ Δ.Σ. ΓΟΥΡΙΑΣ 29/3/2016 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 15 12 27 1 2 3
12 ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 30/3/2016 ΕΥΗΝΟΣ 8 10 18 0 2 2
13 8/ΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 30//3/2016 ΕΥΗΝΟΣ 29 34 63 1 4 5
14 16o ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6/4/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 13 10 23 0 2 2
15 ΔΗΜ.ΣΧ. ΘΕΡΜΟΥ 11/4/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 17 11 28 2
1
3
16 16o ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20/4/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 27 17 44 1 1 2
17 ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 12/5/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 10 16 26 2 1 3
18 11ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13/5/2016 ΕΥΗΝΟΣ 27 20 47 1 2 3
19 10/ΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 18/5/2016 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 20 22 42 2 2 4
20 16o ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19/5/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 28 23 51 1 4 5
21 20ο Δ.Σ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23/5/2016 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 20 27 47 0 3 3
22 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25/5/2016 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 14 20 34 0 2 2
23 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΘΕΡΜΟΥ 26/52016 ΣΚΙΟΥΡΟΣ 12 12 24 0 3 3
24 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΘΕΡΜΟΥ 26/52016 ΕΥΗΝΟΣ 10 14 24 1 1 2
25 11ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26/5/2016 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 25 22 47 0 3 3
26 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 27/5/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 23 26 49 1 2 3
27 1o ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 31/5/2016 ΣΚΙΟΥΡΟΣ 16 19 35 1 1 2
28 3ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2-3-4/6/2016 ΕΥΗΝΟΣ 15 14 29 2 1 3
29 ΔΗΜ.ΣΧ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 6/6/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 34 21 55 1 5 6
30 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΘΕΡΜΟΥ 7/6/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 5 8 13 1 1 2
31 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΘΕΡΜΟΥ 8/6/2016 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 8 8 16 1 1 2
663 631 1294 45 83 128