ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 1ΗΜΕΡΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

΄΄Λίμνη Tριχωνίδα:

Για μια αειφορική διαχείρηση του υδάτινου δυναμικού της΄΄

 

09:15-09:30     Υποδοχή των μαθητών.

Γνωριμία με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Προσανατολισμός του θέματος.

Χωρισμός σε ομάδες.

 

09:30-10:45     Διαδραστική παρουσίαση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος.

 

10:45-11:00     Διάλειμμα

 

11:00-11:20     Μετάβαση στη λίμνη Τριχωνίδα (στη θέση Δογρή).

 

11:20-12:45     Εργασίες στο πεδίο (παρατήρηση, χημικές μετρήσεις, βιοδείκτες, φύλλα εργασιών).

 

12:45-13:00     Επιστροφή στο ΚΠΕ.

 

13:00-14:00     Παρουσίαση των εργασιών από τις ομάδες.

Αξιολόγηση του προγράμματος.

 

14:00               Αναχώρηση μαθητών.