Μελισσοκομία

΄΄Μελισσοκομία και έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μέσω προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης΄΄

΄΄Μελισσοκομία και έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μέσω προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης΄΄

ΗΜΕΡΙΔΑ ΄΄Μελισσοκομία και έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μέσω προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης΄΄   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ.ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΚ) –   ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016        …