Έρευνα αγοράς (μειοδοτικός διαγωνισμός) κάλυψης χαρτικών, υλικών καθαρισμού και μελάνια εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΚΠΕ Θέρμου.

Το ΚΠΕ Θέρμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2, διοργανώνει έρευνα αγοράς (μειοδοτικό διαγωνισμό) και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την κάλυψη χαρτικών, υλικών καθαρισμού και μελάνια εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΚΠΕ Θέρμου από 1η Σεπτεμβρίου του 2018 έως 31 Δεκεμβρίου του 2018.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΚΠΕ Θέρμου στο Μέγα Δένδρο μέχρι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα Δευτέρα 22  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 στην έδρα του ΚΠΕ, από επιτροπή που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΠΕ. Όποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί, μπορεί να παραβρεθεί στη σχετική διαδικασία.

 

Έντυπο προσφοράς για χαρτικά και γραφική ύλη (doc)

Έντυπο προσφοράς για υλικά καθαρισμού(doc)

Έντυπο προσφοράς για μελάνια εκτυπωτών (doc)